תקנון קמפיין סמארט סיפון

 

מבוא

 1. התקנון בלשון זכר – אך לשון נקבה במשמע וכן להיפך. התקנון יחיד אך לשון רבים משתמע וכן להיפך.

 2. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 3. צינור וברז שיווק(1998)בע"מ (להלן: היצרן, צינור וברז) פיתחה פטנט לניקוז כל סוגי הכיורים

סמארט סיפון (להלן המוצר, פטנט, סמארט סיפון) ומבצעת קמפיין פרסומי בטלוויזיה באינטרנט וברדיו.

( להלן: הקמפין)

 1. הקמפיין הפרסומי יתקיים בין התאריכים 7/7/2013 – 3/8/2013. (להלן:תקופת הקמפיין)

 2. סמארט סיפון מיוצר ומשווק במס' דגמים. לכל סוגי הכיורים:

 

 1.  

סמארט סיפון "2 לכיור מטבח

 1.  

סמארט סיפון אמריקאי "2 לכיור מטבח

 1.  

סמארט סיפון "2 לכיור מטבח עם כניסה למדיח

 1.  

סמארט סיפון אמריקאי "2 לכיור מטבח עם כניסה למדיח

 1.  

סמארט סיפון כפול"2 לכיור מטבח

 1.  

סמארט סיפון אמריקאי כפול "2 לכיור מטבח

 1.  

סמארט סיפון כפול"2 לכיור מטבח עם כניסה למדיח

 1.  

סמארט סיפון אמריקאי כפול "2 לכיור מטבח עם כניסה למדיח

 1.  

סמארט סיפון "1.1/4 לכיור רחצה

 1.  

סמארט סיפון "1.1/4 לכיור רחצה עם כניסה למזגן

 1. מחיר עלות המוצר והתקנתו בבית הלקוח המפורסמת בקמפין הינה 199 ₪ כולל מע"מ. (להלן: התשלום)

התשלום עבור המוצר והתקנתו.

 1. 2 הדגמים המשתתפים בתקופת הקמפיין בעלות מוצר המפורסמת כולל התקנה ב- 199 ₪ הם:

 • 21082  סמארט סיפון "2 לכיור מטבח

 • 21085  סמארט סיפון אמריקאי "2 לכיור מטבח

(להלן: המוצרים המשתתפים בקמפיין)

 1. התקנת המוצר תתבצע ע"י בעלי מקצוע מוסמכים שעברו הדרכה והוסמכו להתקנת הסמארט סיפון לכל דגמיו.

 2. מחירון סמארט סיפון והתקנתו בבית הלקוח כולל מע"מ לתקופת הקמפיין:

עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג תאור פריט ומחיר מחירון נטו של המוצר.

 

 

 •  
 •  
 •  
 1.  

סמארט סיפון "2 לכיור מטבח** משתתף בקמפין**

199 ₪

 1.  

סמארט סיפון "2 לכיור מטבח עם כניסה למדיח

209 ₪

 1.  

סמארט סיפון כפול"2 לכיור מטבח

219 ₪

 1.  

סמארט סיפון כפול"2 לכיור מטבח עם כניסה למדיח

229 ₪

 1.  

סמארט סיפון "1.1/4 לכיור רחצה

189 ₪

 1.  

סמארט סיפון אמריקאי "2 לכיור מטבח** משתתף בקמפין**

199 ₪

 1.  

סמארט סיפון אמריקאי "2 לכיור מטבח עם כניסה למדיח

209 ₪

 1.  

סמארט סיפון אמריקאי כפול "2 לכיור מטבח

219 ₪

 1.  

סמארט סיפון אמריקאי כפול "2 לכיור מטבח עם כניסה למדיח

229 ₪

 1.  

סמארט סיפון "1.1/4 לכיור רחצה עם כניסה למזגן

199 ₪

 1. דגמי סמארט סיפון מותאמים לניקוז כיור עם פתח ניקוז בודד ו2 פתחי ניקוז בלבד.

 2. התשלום יבוצע בעת ההזמנה עבור צינור וברז.

 3. צינור וברז משתמשת בשרות הכוכביות לתקופת הקמפיין, 8262*

 4. אופציות הרכישה המוצעות במשך הקמפין:

 • בתקופת הקמפיין יוצע ללקוחות כוכבית (חיוג מקוצר) 8262* מכל טלפון.

 • בחיוג לכוכבית יופנה הלקוח לשרות מוקד הזמנות צינור וברז.

 • תנתן אופציה לרכישה באתר הבית של צינור וברז  www.tzinor.co.il.

 1. התקנת המוצר תתבצע ע"י בעלי מקצוע מוסמכים שעברו הדרכה והסמכה פרטנית לגבי התקנת הסמארט סיפון לכל דגמיו.

 2. התקנת הסמארט סיפון בשיטה בלעדית צמוד לקיר (ולא במרכז) ומפנה ככל שניתן את חלל הארון.

חלל הארון ישתנה בהתאם למיקום תשתית הניקוז הממוקמת בתחתית הארון.

 1. תשתית ניקוז תקנית הינה שצינור הניקוז ימוקם במרכז הארון במרחק 10ס"מ מהקיר וכך יעניק חלל הארון גדול ככל שניתן.

 2. כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה בתקופת הקמפיין דרך חיוג לכוכבית ו/או דרך אתר הבית, מידע או ישומים המוצגים בו , מהווה ומבטא הסכמה מצדו לתנאי התקנון ובעשותו כן הנו מצהיר כי קראת את תנאי התקנון, הנך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד צינור וברז ו/או מי ממנהליה , בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

 3. צינור וברז שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם ע"פ שיקול דעתה הבלעדי , וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

שיטת מכירה בתקופת הקמפין

 1. כל אדם רשאי להשתתף בהליך המכירה בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 2. כל אדם שכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ומעל גיל 18 שנה. תאגיד /אגודה/ו/או גוף משפטי אחר

בעל כשירות משפטית (להלן:"הלקוח").

 1. הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

 2. הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי בתוקף , שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיס האשראי.

 3. ביצוע העסקה מחייב מילוי כל הפרטים הדרושים תוך התחייבות מוחלטת של הלקוח לאמינותם ואמיתותם.

 4. דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עברה פלילית והעושה כן , צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 5. צינור וברז רשאית לבטל את השתתפות הלקוח במכירה במידה ואותו לקוח מסר פרטים חלקיים או כוזבים

 6. מועדי המשלוח ייחשבו רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

 7. צינור וברז תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל תוך 14 ימי עסקים.

 8. כל הזמנת ואספקת מוצרים בתקופת הקמפיין כפופה להימצאות מלאי של המוצר המוצע למכירה. צינור וברז עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המשתתפים בקמפיין ימצאו במלאי בעת המכירה ועד למועד אספקתם.

 9. במידה ויתברר כי המוצר שרכשת חסר במלאי במועד רכישתו, נציג צינור וברז יצור קשר עם הלקוח ויציע תאריך חדש להתקנה. במידה ותקבל את ההצעה יעדכנו פרטי ההזמנה מחדש ויחל תהליך האספקה. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין בהצעה החלופית צינור וברז לא תחייב את כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר אם שולם. בגין ביטול העסקה לא תהיה לך כל תענה , תביעה, או דרישה מכל מין וסוג כלפי צינור וברז.

 10. פרטי הקניה נשמרים בצורה מאובטחת וסמויה.

 11. צינור וברז מאפשרת ללקוחות אשר מעוניינים להשאיר פרטי כרטיס אשראי או לבצע הזמנה טלפונית בטלפון 08-8565280 שלוחה 5 או בדואר אלקטרוני info@tzinorvberez.co.il.

אספקת  /  הובלת מוצרים

 1. צינור וברז תדאג לאספקת המוצר הנרכש על ידך לכתובת בישראל שמסר הלקוח בעת ביצוע ההזמנה.

 2. צינור וברז תדאג לספק את המוצרים והתקנתם בבית הלקוח תוך 14 ימי עסקים מיום אישור העסקה בחברת כרטיס האשראי. צינור וברז מתחייבת לספק מוצר אשר שולם במלואו בלבד.

 3. בעת הזמנת המוצר יתואם עם הלקוח תאריך להתקנת המוצר בבית הלקוח.

במידה ומכל סיבה שהיא הגיע המתקין לבית הלקוח במועד המתואם והלקוח לא נכח בביתו

יחוייב הלקוח במחיר ביקור של המתקין בעלות של 100 ₪ נוספים. נציגי צינור וברז יצרו קשר עם הלקוח ויתואם מועד התקנה חדש.

 1. צינור וברז לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקת המוצר ו/או לאי אספקת המוצר שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של צינור וברז  או מי מטעמה ללא אחריות על נזקים ישירים ככל שנגרמו בהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר שנרכש ע"י הלקוח . צינור וברז לא תשא בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם ללקוח בגין כל איחור עיכוב או כשל באספקת המוצר לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. תהה עילת התביעה אשר תהא.

 2. עלויות המוצרים המפורטים בתקנון זה אינם כוללים מיקום גאוגרפי חריג.

מיקום גאוגרפי חריג משמעותו הובלה לאזורי יהודה ושומרון,אילת והערבה,רמת הגולן מטולה בית שאן

וקרית שמונה. במקרה של מיקום גאוגרפי חריג תהא רשאית צינור וברז או מי מטעמה לגבות תשלום

נוסף על התשלום הנגבה בגין מיקום גאוגרפי רגיל בתאום והסכמת הלקוח.

 1. זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א', ב', ג', ד', ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חד וימי חג)

 2. בעת אספקת המוצר תהא צינור וברז רשאית לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או תעודת זהות  של בעל כרטיס האשראי במידה ובן משפחה או צד ג' מקבל את המוצר עבור הלקוח באחריותו של הלקוח למסור בידיו הרשאה /יפו כוח וכן תעודת זהות של הלקוח לקבלת המוצר מטעם בעל כרטיס האשראי.

 

 

 

 1. באפשרות הלקוח לבחור באופציית רכישת מוצר ללא התקנה.

יש לציין בעת ביצוע ההזמנה שהנך מעוניין במוצר בלבד ללא התקנה

מחירון סמארט סיפון ללא התקנה וללא עלות משלוח כולל מע"מ (באיסוף עצמי) לתקופת הקמפיין:

 

 

מק"ט

דגם

מחירון ללא התקנה

 1.  

סמארט סיפון "2 לכיור מטבח** משתתף בקמפין**

99 ₪

 1.  

סמארט סיפון "2 לכיור מטבח עם כניסה למדיח

109 ₪

 1.  

סמארט סיפון כפול"2 לכיור מטבח

119 ₪

 1.  

סמארט סיפון כפול"2 לכיור מטבח עם כניסה למדיח

129 ₪

 1.  

סמארט סיפון "1.1/4 לכיור רחצה

89 ₪

 1.  

סמארט סיפון אמריקאי "2 לכיור מטבח** משתתף בקמפין**

99 ₪

 1.  

סמארט סיפון אמריקאי "2 לכיור מטבח עם כניסה למדיח

109 ₪

 1.  

סמארט סיפון אמריקאי כפול "2 לכיור מטבח

119 ₪

 1.  

סמארט סיפון אמריקאי כפול "2 לכיור מטבח עם כניסה למדיח

129 ₪

 1.  

סמארט סיפון "1.1/4 לכיור רחצה עם כניסה למזגן

99 ₪

 1. עלות משלוח: 50 ₪ כולל מע"מ בכפוף לסעיף 33.

 2. כתובת לאיסוף עצמי: אשדוד אזה"ת הצפוני רח' הפריון 82

 

 

ביטול עסקה / מכירה /ו/או כשל תמורה

 1. לשם נוחיות הלקוח בלבד, להלן התנאים לביטול עסקת הרכישה.

 2. הלקוח רשאי להחזיר את המוצר שרכש באמצעות האתר תוך 14 ימים מיום קבלתו. המוצר יוחזר כשהוא באריזתו המקורית.

 3. צינור וברז רשאית לתבוע את הלקוח בשל הרעה משמעותית בערך המוצר. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם. צינור וברז תגבה דמי ביטול של 50% מערך התשלום הכולל שחויב.

 4. מוצר שיוחזר למחסני צינורו ברז  יעבור בדיקת מוצר בנוכחות הלקוח. מוצר שימצא שהושחת לא יוחזר.

 5. דע: לא ניתן להחזיר מוצר לאחר שבוצעה בו הרכבה ו/או שימוש.

 

מקום שיפוט

 1. כל סעיפי תקנון זה פרשנותם ואכיפתם נשלטים ע"י חוקי מדינת ישראל בלבד.

 2. כל העסקאות המתבצעות בדגמי המוצר בתקופת קמפין זה כפופות לדין הישראלי.

 3. לכל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה ברכישת דגמי מוצר בתקופת קמפין יתברר בתחום שיפוט בעיר ת"א.

 4. הגישה לביצוע עסקאות באמצעות מוגבלת אך ורק למשתמשים מישראל אשר מלאו להם שמונה עשרה שנה.

 

שירות לקוחות

 1. בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים למכירה באתר ניתן לפנות לשירות לקוחות באמצעות אתר הבית  ב"צור קשר" ובטלפון 088565280 שלוחה 5

 2. נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לרשותכם גם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר.

 

שמירה על סודיות מידע המשתמש

 1. צינור וברז מתחייבת לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור בסודיות ככל האפשר על מידע אישי.

 2. ט.ל.ח

 

 

להורדת התקנון לחץ כאן